Silk And Gold Event

sroline

Mangyang
Bilgiler
Katılım
22 Mar 2024
Mesajlar
2
Tepkime puanı
1
Puanları
3
Merhaba, kendi yazdığım silk ve gold event procedure paylaşıyorum. Event mantığı şu belirlediğiniz 2 itemi bağlanıyorsunuz ve bu itemlerden biri SİLK diğeri de GOLD event için.

Kullanıcılar sağ tıklayıp kullandıklarında charlarından belirttiğiniz miktarda gold veya silk düşüyor ve eventa kayıt oluyorlar.

10-5 ve 1 dakika kala kaç kişinin katıldığı kasada ne kadar gold veya silk biriktiği notice olarak geçiyor. Sonra kazanan 3 kişi kasada biriken parayı şu şekilde paylaşıyor.

Kasada biriken paranın:

1. %35 ini
2. %25 ini
3. %15 ini
kazanmış oluyor. Kalan %25 te servera gelmiş oluyor yani eriyor. Oranları kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

PROCEDURE


SQL:
      ------------------------ Silk Jack ----------------------

      DECLARE @Total int,
          @OwnerQuantity1st int,
          @OwnerQuantity2st int,
          @OwnerQuantity3st int,
          @Participation int
          
      Select @OwnerQuantity1st = SUM (Quantity *35 /100 ) FROM SRO_VT_CREATE.._EventSilkJackLog
      Select @OwnerQuantity2st = SUM (Quantity *25 / 100 ) FROM SRO_VT_CREATE.._EventSilkJackLog
      Select @OwnerQuantity3st = SUM (Quantity *15 /100 ) From SRO_VT_CREATE.._EventSilkJackLog
      SELECT @Total = SUM (Quantity) From SRO_VT_CREATE.._EventSilkJackLog
      SELECT @Participation = COUNT (*) From SRO_VT_CREATE.._EventSilkJackLog
      
      IF @EventName = 'SilkJack'
        BEGIN
      IF @Action = 'Warning1'
        BEGIN
      INSERT INTO MaxiGuard_User.dbo._BridgeCommands(CommandID, Executor, Data1, Data2, Date) VALUES(500, '_ProcessEvent', '6', 'Silk Jack Event 30 dakika sonra başlayacaktır. Katılan herkesin payı toplanıp 3 kişiye dağıtılacaktır.', GETDATE())
        END
      IF @Action = 'Warning2'
        BEGIN
      INSERT INTO MaxiGuard_User.dbo._BridgeCommands(CommandID, Executor, Data1, Data2, Date) VALUES(500, '_ProcessEvent', '6', 'Silk Jack Event ' + CONVERT(varchar(4), @Participation) + ' kişi ile 10 dakika sonra başlayacaktır. Toplanan silk miktarı ' + Convert (Varchar (16), @Total) +'', GETDATE())
      END
      IF @Action = 'Warning3'
        BEGIN
      INSERT INTO MaxiGuard_User.dbo._BridgeCommands(CommandID, Executor, Data1, Data2, Date) VALUES(500, '_ProcessEvent', '6', 'Silk Jack Event ' + CONVERT(varchar(4), @Participation) + ' kişi ile 5 dakika sonra başlayacaktır. Toplanan silk miktarı ' + Convert (Varchar (16), @Total) +'', GETDATE())
      END
      IF @Action = 'Warning4'
        BEGIN
      INSERT INTO MaxiGuard_User.dbo._BridgeCommands(CommandID, Executor, Data1, Data2, Date) VALUES(500, '_ProcessEvent', '6', 'Silk Jack Event ' + CONVERT(varchar(4), @Participation) + ' kişi ile 1 dakika sonra başlayacaktır. Toplanan silk miktarı ' + Convert (Varchar (16), @Total) +'', GETDATE())
      END
      IF @Action = 'RewardNotice'
        BEGIN
      DECLARE @TotalReward int,
          @OwnerReward1 varchar (16),
          @OwnerReward2 varchar (16),
          @OwnerReward3 varchar (16)

      SELECT @TotalReward = SUM ( Quantity *75 / 100 ) FROM SRO_VT_CREATE.._EventSilkJackLog
      TRUNCATE TABLE SRO_VT_CREATE.._EventSilkJackPlayerNoticeLog
      INSERT INTO SRO_VT_CREATE.._EventSilkJackPlayerNoticeLog (CharName)
      SELECT TOP 3 CharName From SRO_VT_CREATE.._EventSilkJackLog ORDER BY NEWID ()
      (SELECT @OwnerReward1 = CharName From (SELECT TOP 3 CharName, ROW_NUMBER () OVER ( ORDER BY LoginDate ) AS RowNo1 From SRO_VT_CREATE.._EventSilkJackPlayerNoticeLog) AS Tldk1 Where RowNo1 = 1)
      (SELECT @OwnerReward2 = CharName From (SELECT TOP 3 CharName, ROW_NUMBER () OVER ( ORDER BY LoginDate ) AS RowNo2 From SRO_VT_CREATE.._EventSilkJackPlayerNoticeLog) AS Tldk2 Where RowNo2 = 2)
      (SELECT @OwnerReward3 = CharName From (SELECT TOP 3 CharName, ROW_NUMBER () OVER ( ORDER BY LoginDate ) AS RowNo3 From SRO_VT_CREATE.._EventSilkJackPlayerNoticeLog) AS Tldk3 Where RowNo3 = 3)
      INSERT INTO MaxiGuard_User.dbo._BridgeCommands(CommandID, Executor, Data1, Data2, Date) VALUES(500, '_ProcessEvent', '6', 'Silk Jack Event ' + CONVERT(varchar(4), @Participation) + ' Katılım Sonucu ' + Convert (Varchar (16), @Total) +' Silk ödülünün ' + Convert (Varchar (16), @TotalReward) +' miktarı ' + @OwnerReward1 +', ' + @OwnerReward2 +', ' + @OwnerReward3 +' kazananlarına dağıtılacaktır. ', GETDATE())
        END

      IF @Action = 'Reward'
        BEGIN
      DECLARE @OwnerReward#1 varchar (16),
          @OwnerReward#2 varchar (16),
          @OwnerReward#3 varchar (16)
      
      (SELECT @OwnerReward#1 = CharName From ( Select Top 3 CharName, ROW_NUMBER () OVER ( ORDER BY LoginDate) As RowNo#1 From SRO_VT_CREATE.._EventSilkJackPlayerNoticeLog) AS ddwe1 Where RowNo#1 = 1)
      (SELECT @OwnerReward#2 = CharName From ( Select Top 3 CharName, Row_NUMBER () OVER ( Order By LoginDate) As RowNo#2 From SRO_VT_CREATE.._EventSilkJackPlayerNoticeLog) As ddwe2 Where RowNo#2 = 2)
      (SELECT @OwnerReward#3 = CharName FROM ( Select TOP 3 CharName, ROW_NUMBER () OVER ( ORDER BY LoginDate ) AS RowNo#3 From SRO_VT_CREATE.._EventSilkJackPlayerNoticeLog ) AS ddw3 Where RowNo#3 = 3)
      INSERT INTO MaxiGuard_User.dbo._BridgeCommands(CommandID, Executor, Data1, Data2, Date) VALUES(500, '_ProcessEvent', '6', ' #1st ' + '[' + CONVERT (varchar (16), @OwnerReward#1 ) + ']' + ' = |' + CONVERT (varchar (16), @OwnerQuantity1st) + '| silk    #2st ' + '[' + CONVERT (varchar (16), @OwnerReward#2) + ']' + ' = |' + CONVERT (varchar (16), @OwnerQuantity2st ) + '| Silk    #3st '+ '[' + CONVERT (Varchar (16), @OwnerReward#3 ) + ']' + ' = |' + CONVERT (varchar (16), @OwnerQuantity3st ) + '| ', GETDATE())
      INSERT INTO MaxiGUard_User.dbo._BridgeCommands (CommandID, Executor, Data1, Data2, Data3, Date)  VALUES(56, 'LogDB', ''+ Convert (varchar (16), @OwnerQuantity1st ) +'', '0' , ''+ Convert (varchar (16), @OwnerReward#1 ) +'', GETDATE())   
      INSERT INTO MaxiGUard_User.dbo._BridgeCommands (CommandID, Executor, Data1, Data2, Data3, Date)  VALUES(56, 'LogDB', ''+ Convert (varchar (16), @OwnerQuantity2st ) +'', '0' , ''+ Convert (varchar (16), @OwnerReward#2 ) +'', GETDATE()) 
      INSERT INTO MaxiGUard_User.dbo._BridgeCommands (CommandID, Executor, Data1, Data2, Data3, Date)  VALUES(56, 'LogDB', ''+ Convert (varchar (16), @OwnerQuantity3st ) +'', '0' , ''+ Convert (varchar (16), @OwnerReward#3 ) +'', GETDATE()) 
        END
        END      ------------------------ Gold Jack ----------------------


            DECLARE @TotalGold int,
          @OwnerGoldQuantity1st int,
          @OwnerGoldQuantity2st int,
          @OwnerGoldQuantity3st int,
          @ParticipationGoldLogin int
          
      Select @OwnerGoldQuantity1st = SUM (Quantity *35 /100 ) FROM SRO_VT_CREATE.._EventGoldJackLog
      Select @OwnerGoldQuantity2st = SUM (Quantity *25 / 100 ) FROM SRO_VT_CREATE.._EventGoldJackLog
      Select @OwnerGoldQuantity3st = SUM (Quantity *15 /100 ) From SRO_VT_CREATE.._EventGoldJackLog
      SELECT @TotalGold = SUM (Quantity) From SRO_VT_CREATE.._EventGoldJackLog
      SELECT @ParticipationGoldLogin = COUNT (*) From SRO_VT_CREATE.._EventGoldJackLog
      
      IF @EventName = 'GoldJack'
        BEGIN
      IF @Action = 'Warning1'
        BEGIN
      INSERT INTO MaxiGuard_User.dbo._BridgeCommands(CommandID, Executor, Data1, Data2, Date) VALUES(500, '_ProcessEvent', '6', 'Gold Jack Event 30 dakika sonra başlayacaktır. Katılan herkesin payı toplanıp 3 kişiye dağıtılacaktır.', GETDATE())
        END
      IF @Action = 'Warning2'
        BEGIN
      INSERT INTO MaxiGuard_User.dbo._BridgeCommands(CommandID, Executor, Data1, Data2, Date) VALUES(500, '_ProcessEvent', '6', 'Gold Jack Event ' + CONVERT(varchar(4), @ParticipationGoldLogin) + ' kişi ile 10 dakika sonra başlayacaktır. Toplanan Gold miktarı ' + Convert (Varchar (16), @TotalGold) +'', GETDATE())
      END
      IF @Action = 'Warning3'
        BEGIN
      INSERT INTO MaxiGuard_User.dbo._BridgeCommands(CommandID, Executor, Data1, Data2, Date) VALUES(500, '_ProcessEvent', '6', 'Gold Jack Event ' + CONVERT(varchar(4), @ParticipationGoldLogin) + ' kişi ile 5 dakika sonra başlayacaktır. Toplanan Gold miktarı ' + Convert (Varchar (16), @TotalGold) +'', GETDATE())
      END
      IF @Action = 'Warning4'
        BEGIN
      INSERT INTO MaxiGuard_User.dbo._BridgeCommands(CommandID, Executor, Data1, Data2, Date) VALUES(500, '_ProcessEvent', '6', 'Gold Jack Event ' + CONVERT(varchar(4), @ParticipationGoldLogin) + ' kişi ile 1 dakika sonra başlayacaktır. Toplanan Gold miktarı ' + Convert (Varchar (16), @TotalGold) +'', GETDATE())
      END
      IF @Action = 'RewardNotice'
        BEGIN
      DECLARE @TotalGoldReward int,
          @OwnerGoldReward1 varchar (16),
          @OwnerGoldReward2 varchar (16),
          @OwnerGoldReward3 varchar (16)

      SELECT @TotalGoldReward = SUM ( Quantity *75 / 100 ) FROM SRO_VT_CREATE.._EventGoldJackLog
      TRUNCATE TABLE SRO_VT_CREATE.._EventGoldJackPlayerNoticeLog
      INSERT INTO SRO_VT_CREATE.._EventGoldJackPlayerNoticeLog (CharName)
      SELECT TOP 3 CharName From SRO_VT_CREATE.._EventGoldJackLog ORDER BY NEWID ()
      (SELECT @OwnerGoldReward1 = CharName From (SELECT TOP 3 CharName, ROW_NUMBER () OVER ( ORDER BY LoginDate ) AS RowNo1 From SRO_VT_CREATE.._EventGoldJackPlayerNoticeLog) AS Tldk1 Where RowNo1 = 1)
      (SELECT @OwnerGoldReward2 = CharName From (SELECT TOP 3 CharName, ROW_NUMBER () OVER ( ORDER BY LoginDate ) AS RowNo2 From SRO_VT_CREATE.._EventGoldJackPlayerNoticeLog) AS Tldk2 Where RowNo2 = 2)
      (SELECT @OwnerGoldReward3 = CharName From (SELECT TOP 3 CharName, ROW_NUMBER () OVER ( ORDER BY LoginDate ) AS RowNo3 From SRO_VT_CREATE.._EventGoldJackPlayerNoticeLog) AS Tldk3 Where RowNo3 = 3)
      INSERT INTO MaxiGuard_User.dbo._BridgeCommands(CommandID, Executor, Data1, Data2, Date) VALUES(500, '_ProcessEvent', '6', 'Gold Jack Event ' + CONVERT(varchar(4), @ParticipationGoldLogin) + ' Katılım Sonucu ' + Convert (Varchar (16), @TotalGold) +' Gold ödülünün ' + Convert (Varchar (16), @TotalGoldReward) +' miktarı ' + @OwnerGoldReward1 +', ' + @OwnerGoldReward2 +', ' + @OwnerGoldReward3 +' kazananlarına dağıtılacaktır. ', GETDATE())
        END

      IF @Action = 'Reward'
        BEGIN
      DECLARE @OwnerGoldReward#1 varchar (16),
          @OwnerGoldReward#2 varchar (16),
          @OwnerGoldReward#3 varchar (16)
      
      (SELECT @OwnerGoldReward#1 = CharName From ( Select Top 3 CharName, ROW_NUMBER () OVER ( ORDER BY LoginDate) As RowNo#1 From SRO_VT_CREATE.._EventGoldJackPlayerNoticeLog) AS ddwe1 Where RowNo#1 = 1)
      (SELECT @OwnerGoldReward#2 = CharName From ( Select Top 3 CharName, Row_NUMBER () OVER ( Order By LoginDate) As RowNo#2 From SRO_VT_CREATE.._EventGoldJackPlayerNoticeLog) As ddwe2 Where RowNo#2 = 2)
      (SELECT @OwnerGoldReward#3 = CharName FROM ( Select TOP 3 CharName, ROW_NUMBER () OVER ( ORDER BY LoginDate ) AS RowNo#3 From SRO_VT_CREATE.._EventGoldJackPlayerNoticeLog ) AS ddw3 Where RowNo#3 = 3)
      INSERT INTO MaxiGuard_User.dbo._BridgeCommands(CommandID, Executor, Data1, Data2, Date) VALUES(500, '_ProcessEvent', '6', ' #1st ' + '[' + CONVERT (varchar (16), @OwnerGoldReward#1 ) + ']' + ' = |' + CONVERT (varchar (16), @OwnerGoldQuantity1st) + '| Gold    #2st ' + '[' + CONVERT (varchar (16), @OwnerGoldReward#2) + ']' + ' = |' + CONVERT (varchar (16), @OwnerGoldQuantity2st ) + '| Gold    #3st '+ '[' + CONVERT (Varchar (16), @OwnerGoldReward#3 ) + ']' + ' = |' + CONVERT (varchar (16), @OwnerGoldQuantity3st ) + '| ', GETDATE())
      INSERT INTO MaxiGUard_User.dbo._BridgeCommands (CommandID, Executor, Data1, Data2, Data3, Date)  VALUES(56, 'LogDB', ''+ Convert (varchar (16), @OwnerGoldQuantity1st ) +'', '0' , ''+ Convert (varchar (16), @OwnerGoldReward#1 ) +'', GETDATE())   
      INSERT INTO MaxiGUard_User.dbo._BridgeCommands (CommandID, Executor, Data1, Data2, Data3, Date)  VALUES(56, 'LogDB', ''+ Convert (varchar (16), @OwnerGoldQuantity2st ) +'', '0' , ''+ Convert (varchar (16), @OwnerGoldReward#2 ) +'', GETDATE()) 
      INSERT INTO MaxiGUard_User.dbo._BridgeCommands (CommandID, Executor, Data1, Data2, Data3, Date)  VALUES(56, 'LogDB', ''+ Convert (varchar (16), @OwnerGoldQuantity3st ) +'', '0' , ''+ Convert (varchar (16), @OwnerGoldReward#3 ) +'', GETDATE()) 
        END
        END


TABLOLAR

SQL:
USE [SRO_VT_CREATE]

GO

CREATE TABLE [dbo].[_EventGoldJackLog](
  [CharID] [int] NULL,
  [CharName] [varchar](32) NULL,
  [Quantity] [int] NULL,
  [LoginDate] [date] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
CREATE TABLE [dbo].[_EventGoldJackPlayerNoticeLog](
  [CharName] [varchar](32) NULL,
  [LoginDate] [date] NULL
) ON [PRIMARY]
GO


CREATE TABLE [dbo].[_EventSilkJackLog](
  [CharID] [int] NULL,
  [CharName] [varchar](32) NULL,
  [Quantity] [int] NULL,
  [LoginDate] [date] NULL
) ON [PRIMARY]
GOCREATE TABLE [dbo].[_EventSilkJackPlayerNoticeLog](
  [CharName] [varchar](32) NULL,
  [LoginDate] [date] NULL
) ON [PRIMARY]
GO
 

Bu konuyu okuyanlar:

Etiketler
event gold jack event silk jack vsro event vsro silk jack

Üst